GÖSTA RISINGS STIPENDIE

Stipendiet 2013 delades ut av Gösta Rising på årsmötet, den 3 februari 2014.
Dragan Popovic mottog stolt och välförtjänt checken och vandringspokalen (fylld med choklad).

Stipendiat

År

 
Dragan Popovic 2013  
Håkan Sundström 2012  
Royne Hortendal 2011  
Håkan Sundström 2010 Se bilder »
Åke Berglund 2009 Se bilder »
Dragan Popovic 2008 Se bilder »
Lars-Eric Paulsson 2007 Se bilder »
Dragan Popovic 2006 Se bilder »
Sebastian Wierzynski 2005 Se bilder »
Stefan Melin 2004 Se bilder »
Stefan Melin 2003 Se bilder »
Royne Hjortendal 2002 Se bilder »
Jesper Amnér 2001
Olof Hallberg 2000


Regler för Gösta Risings stipendie:


Regler - (OBS uppdaterat 2012-04-16)

// updaterat // Stipendiet delas endast ut om tio (10) bidrag/kollektioner lämnas in. I annat fall ställs utnämningen och bedömningen in för innevarande år.

Tävlingsbidraget skall bestå av _3 st_ påsiktsbilder som alla skall vara tagna under senaste året och inte blivit placerade i någon tävling.

Bilderna skall bestå av en kollektion.

Tävlingen är inte temabunden.

Både färgbilder och s/v bilder får lämnas till tävlingen. Bilderna skall vara omonterade och ha formatet 20x30 cm.

Tävlingsbidraget lämnas till NFK vid december månads klubbmöte.

Inlämningen sker anonymt. Bilderna förses med signatur och dessutom bifogas ett kuvert med signaturen på utsidan och fotografens namn inuti det igenklistrade kuvertet.

Enväldig jury: Gösta Rising. Fotograf som tagit den _bästa kollektionen_ erhåller stipendiet.

Prisutdelning sker vid NFK:s årsmöte i februari.

Priset skall premiera kreativitet och fotografiskt kunnande.