KM - Klubbmästerskap

Klubbmästerskapet är klubbens egen tävling för medlemmarna, där den fotograf som får flest poäng sammanlagt i de båda deltävlingarna vinner och koras till årets Klubbmästare. Vinnaren utses på klubbmötet i december varje år och får mottaga ett fint vandringspris.

Regler för Klubbmästerskapet // uppdaterat september 2017 //

Tävlingen innehåller två deltävlingar. En på våren och en på hösten. I samband med klubbmötet under maj och september får en medlem lämna in och tävla med max tre (3) påsiktsbilder (utskrivna - ej digitala filer). Det måste lämnas in bilder från minst 4 deltagare för deltävlingen ska genomföras, i annat fall så räknas deltävlingen bort och KM grundas endast på den andra deltävlingen.

Bilderna kan vara i färg, svart-vitt eller blandat. Formatet får vara max 20x30 cm. Det kan vara fristående bilder eller ingå i en kollektion.

Bilderna lämnas anonymt till den representant som har hand om tävlingen vid början av klubbmötet.

Medlemmarna som närvarar på klubbmötet samma kväll poängsätter varje bild med 1 till 3 poäng. Där 3 poäng avser den bästa bilden. Poängen räknas samman under kvällens lopp och den fotograf som har fått flest poäng vinner.

Under sista klubbmästerskapet så räknas poängen från vår-delens tävling samman med höst-delens sluttävling och den fotograf som har fått mest totalpoäng från de båda del-tävlingarna vinner och vi får årets NFK-KLUBBMÄSTARE.

Det ger alltså bäst chanser att tävla med 3 bilder under båda deltävlingarna.

 

 

Klubbmästare 2019 Tobias Östlund (längst till vänster)

 

Klubbmästare 2018 Anders Pettersson (längst till höger), Hans Vallin, Kjell Andersson och Tobias Östlund.

Klubbmästare för 2017 var Hans Vallin.

Klubbmästare för 2016 var Kerstin Gustafsson.

Rolf H (Regerande Klubbmästare), Lillis och Kerstin håller upp de bäst placerade bilderna.

Klubbmästare (2015) är Rolf Hagström som fick 18 poäng i vår-omgången och 20 poäng i höstomgången, totalt 38 poäng.

Namn Poäng för
Vår-omgång
  Poäng för
Höst-omgång
  Poäng Totalt
  Placering
Rolf H 18   20   38   1
Lillis 5   20   25   2
Håkan 13   11   24   3
Kerstin 6   16   22   4
Anders P 15   n/a   15   5
Hans-Olov 13   n/a   13   6
Torbjörn 11   n/a   11   7
Royne 0   7   7   8
Thea 4   n/a   4   9
Anders E 3   n/a   3   10
Olle S n/a   3   3   10
Mats 2   n/a   2   11
Kjell n/a   1   1   12

 

 

Klubbmästerskap hösten 2015
På klubbmötet i december så avgjordes årets slutliga delomgång. Tretton (13) mötesdeltagare röstade. Flest poängröster för en enskild bild (17 poäng) fick Lillis Sundström. Flest sammanlagda poäng när alla bilderna räknades ihop fick även detta Lillis, och även Rolf Hagström. Båda fotograferna fick totalt 20 poäng. När poängen för vår- och höstomgång blev sammanräknade blev årets Klubbmästare Rolf Hagström, med totalt 38 poäng. Stort grattis!

Poäng-resultat i andra omgången (höst-omgången)

Namn Poäng för
Bild 1
  Poäng för
Bild 2
  Poäng för
Bild 3
  Totala
poäng
Rolf H 4   5   11   20
Lillis 17   1   2   20
Kerstin 6   7   3   16
Håkan 3   5   3   11
Royne 6   0   1   7
Olle 3   0   0   3
Kjell W 1   0   0   1

--

Klubbmästerskap våren 2015

Anders P, Torbjörn och Hans-Olov visar upp tre av de bäst placerade enskilda bilderna.


På klubbmötet i maj så avgjordes årets första delomgång. Sexton (16) mötesdeltagare röstade. Flest poängröster för en enskild bild (14 poäng) fick Anders Pettersson. Flest sammanlagda poäng när alla bilderna räknades ihop fick Rolf Hagström med totalt 28 poäng. Rolf leder såleds deltävlingen och kommer föräras med ett chokladpris vid nästa klubbmöte.

Poäng-resultat i första omgången (vår-omgången)

Namn Poäng för
Bild 1
  Poäng för
Bild 2
  Poäng för
Bild 3
  Totala
poäng
Rolf H 8   3   7   18
Anders P 14   n/a   n/a   14
Håkan 5   4   4   13
Hans-Olov V 10   3   n/a   13
Torbjörn 11   n/a   n/a   11
Kerstin 4   0   2   6
Lillis 2   1   2   5
Thea 4   0   0   4
Anders E 3   n/a   n/a   3
Mats 2   n/a   n/a   2
Royne 0   0   0   0

--

Klubbmästare (2014) är Lillis Sundström som fick 11 poäng i vår-omgången och 27 poäng i höstomgången, totalt 38 poäng.

 

Namn Poäng för
Vår-omgång
  Poäng för
Höst-omgång
  Poäng Totalt
  Placering
Lillis 11   27   38   1
Håkan 16   14   30   2
Anders P 18   12   30   2
Olle 22   6   28   3
Mats n/a   12   12   4
Royne 9   2   11   5
Rolf H n/a   9   9   6
Lars-Eric n/a   8   8   7
Lars-Åke 2   n/a   2   8

--

Klubbmästerskap hösten 2014
På klubbmötet i december så avgjordes årets slutliga delomgång. Femton (15) mötesdeltagare röstade. Flest poängröster för en enskild bild (12 poäng) fick Lillis Sundström som hedrades med en choklad-julkalender. Flest sammanlagda poäng när alla bilderna räknades ihop fick även detta Lillis med totalt 27 poäng. Lillis Sundström blev även årets Klubbmästare med totalt 38 poäng. Stort grattis!

Poäng-resultat i andra omgången (höst-omgången)

Namn Poäng för
Bild 1
  Poäng för
Bild 2
  Poäng för
Bild 3
  Totala
poäng
Lillis 6   12   9   27
Håkan 7   0   7   14
Anders P 2   2   8   12
Mats 1   5   6   12
Rolf 1   2   6   9
Lars-Eric 0   8   0   8
Olle 6   0   0   6
Royne 0   1   1   2

--

Klubbmästerskap våren 2014
På klubbmötet i maj så avgjordes årets första delomgång. Tretton (13) mötesdeltagare röstade. Flest poängröster för en enskild bild (11 poäng) fick Håkan Sundström som hedrades med ett bokpris. Flest sammanlagda poäng när alla bilderna räknades ihop fick Olov "Olle" Sjöström med totalt 22 poäng. Olov leder såleds deltävlingen och kommer föräras med ett bokpris vid nästa klubbmöte.

Poäng-resultat i första omgången (vår-omgången)

Namn Poäng för
Bild 1
  Poäng för
Bild 2
  Poäng för
Bild 3
  Totala
poäng
Olle 9   7   6   22
Anders P 8   2   8   18
Håkan 11   3   2   16
Lillis 10   1   0   11
Royne 3   3   3   9
Lars-Åke 1   1   0   2
               

 

Klubbmästerskap 2013 »
Klubbmästerskap 2012 »
Klubbmästerskap 2011 »
Klubbmästerskap 2010 - ingen länk förnärvarande
Klubbmästerskap 2009 - ingen länk förnärvarande
Klubbmästerskap 2008 - ingen länk förnärvarande
Klubbmästerskap 2007 - ingen länk förnärvarande
Klubbmästerskap 2006 - ingen länk förnärvarande
Klubbmästerskap 2005 »
Klubbmästerskap 2004 »
Klubbmästerskap 2003 »
Klubbmästerskap 2002 »
Klubbmästerskap 2001 »
Klubbmästerskap 2000 »


Regler för Klubbmästerskapet // uppdaterat september 2017 //

Tävlingen innehåller två deltävlingar. En på våren och en på hösten. I samband med klubbmötet under maj och september får en medlem lämna in och tävla med max tre (3) påsiktsbilder (utskrivna - ej digitala filer). Det måste lämnas in bilder från minst 4 deltagare för deltävlingen ska genomföras, i annat fall så räknas deltävlingen bort och KM grundas endast på den andra deltävlingen.

Bilderna kan vara i färg, svart-vitt eller blandat. Formatet får vara max 20x30 cm. Det kan vara fristående bilder eller ingå i en kollektion.

Bilderna lämnas anonymt till den representant som har hand om tävlingen vid början av klubbmötet.

Medlemmarna som närvarar på klubbmötet samma kväll poängsätter varje bild med 1 till 3 poäng. Där 3 poäng avser den bästa bilden. Poängen räknas samman under kvällens lopp och den fotograf som har fått flest poäng vinner.

Under sista klubbmästerskapet så räknas poängen från vår-delens tävling samman med höst-delens sluttävling och den fotograf som har fått mest totalpoäng från de båda del-tävlingarna vinner och vi får årets NFK-KLUBBMÄSTARE.

Det ger alltså bäst chanser att tävla med 3 bilder under båda deltävlingarna.