Första måndagen varje månad, träffas vi kl 19.00
i Frälsningsarméns lokaler på Vårfruvägen 12, Nynäshamn

 


VÅR-PROGRAM 2019

Årsmöte:
Måndagen
den 4 februari, 2019, kl 19.00

Årsmöte och idéer från medlemmar.
Presentation av vinnaren av Gösta Risings bildbedömning.


Klubbmöte:
Måndagen
den 4 mars, 2019, kl.19.00

Temabild ”vårkänslor”.
Ateljé-kväll, med ljussättningsworkshop med Erik och Royne.
Bildvisning av Tobias med bilder från Pripyat, Tjernobyl.


Klubbmöte:
Måndagen den 1 april
, 2019, kl.19.00

Temabild ”fake news”.
Föreläsnings-kväll, av inbjuden föreläsare - Per-Anders Pettersson, Sydafrika
(http://www.peranderspettersson.com)


Klubbmöte:
Måndagen den 6 maj
, 2019, kl.19.00

Temabild ”hemvändare”.
Teknik-kväll, gimbal och slider med time-laps.
Redovisning av vårutflyktens bilder.
KM – Klubbmästerskap våromgång, inlämning och omröstning.


Vårutflykt:
En söndag i maj, 2019, vanligen start kl. 10:00

Alternativ:
1   Styran fågeltorn
2   Tyresta Nationalpark – brandområdet