HISTORIK

Nynäshamns fotoklubb

Klubben bildades vid ett möte på Hotell Nynäshamn den 10 maj 1949 och har med undantag för en period på 1950-talet varit ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi/Sverige Fotoklubbar. Regionalt tillhör vi Östra Svealands Fotoklubbar.

Allt sedan starten har tävlingar, utställningar, utflykter och månadsmöten varit kärnan i klubbens verksamhet. Inom Svealandsregionen har klubben under många år segrat i den så populära SVEFO-tävlingen. Även på riksplanet har klubbens medlemmar noterat fina framgångar.

För närvarande arbetar vi med att stärka föreningsorganisationen och försöka hitta formerna för att uppfylla de mål som vi satt upp i de nya stadgarna:

  • Utveckla och främja den fotografiska konsten
  • genom fotografisk bild bevara kulturen i kommunen
  • Genom verksamheten bidra till att ge medlemmarna en meningsfull och trivsam fritid.