FAKTA OCH HISTORIK OM NYNÄSHAMNS FOTOKLUBB

Klubben bildades vid ett möte på Hotell Nynäshamn den 10 maj 1949 och har med undantag för en period på 1950-talet varit ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi/Sverige Fotoklubbar. Regionalt tillhör vi Östra Svealands Fotoklubbar.

Allt sedan starten har tävlingar, utställningar, utflykter och månadsmöten varit kärnan i klubbens verksamhet. Inom Svealandsregionen har klubben under många år segrat i den så populära SVEFO-tävlingen. Även på riksplanet har klubbens medlemmar noterat fina framgångar.

För närvarande arbetar vi med att stärka föreningsorganisationen och försöka hitta formerna för att uppfylla de mål som vi satt upp i de nya stadgarna:

  • Utveckla och främja den fotografiska konsten.
  • Genom fotografisk bild bevara kulturen i kommunen.
  • Genom verksamheten bidra till att ge medlemmarna en meningsfull och trivsam fritid.

Bildad 10 maj 1949
Adress Nynäshamns Fotoklubb
c/o Erik "Bobo" Engren
Nynäsvägen 3A
149 30 NYNÄSHAMN
   
E-post info@nfk-foto.se
Bankgironummer (nytt) 873-2653
Medlemsavgifter Huvudmedlem 250 kr/år
Familjemedlem 50 kr/år
Studerande 50 kr/år
Nyhet! Prova på första året 50 kr!
Mörkrum Avyttrat i dec 2012
Antal medlemmar
26 st (avräkning okt 2014)
varav 1 hedersmedlemmar